Laura Brito Instagram Stats & Analytics Dashboard

Laura Brito Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2020-11-27 17:22:09Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.66N
Chú ý118
Bài viết10
Xếp hạng toàn cầu
230,495th (Top 28.5%)
Sao điểm Nox
2.95
Nên suy nghĩ thêm(Top 7.0%)
tỷ lệ tương tác
9.1%
421 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Laura Brito Daily Followers (1 năm gần đây)
Laura Brito Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Laura Brito Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Laura Brito @Laura Brito
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Fã clube dedicado a Laurinha. #BOGLERA @laurabrito