laSexta Instagram Stats & Analytics Dashboard

laSexta Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-12-03 00:27:11Đang tính toán
Tổng số đăng ký149.64N
Chú ý144
Bài viết1.93N
Xếp hạng toàn cầu
365,041st (Top 3.2%)
Sao điểm Nox
2.57
Nên suy nghĩ thêm(Top 16.7%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
571 52
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
laSexta Daily Followers (1 năm gần đây)
laSexta Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
laSexta Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác