NurseInTheMaking® Instagram Stats & Analytics Dashboard

NurseInTheMaking® Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-12 11:31:11Đang tính toán
Tổng số đăng ký216.97N
Chú ý381
Bài viết890
Xếp hạng toàn cầu
224,558th (Top 2.5%)
Sao điểm Nox
2.05
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.1%)
tỷ lệ tương tác
3.0%
3.4N 3.07N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
NurseInTheMaking® Daily Followers (1 năm gần đây)
NurseInTheMaking® Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
NurseInTheMaking® Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
NurseInTheMaking® @NurseInTheMaking®
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Sharing my 💛 + 🧠 for Nursing 🩺 ︱ BSN, RN 📚 ︱Education, not medical advice 👇🏼 ︱Nursing School Study Guides