Kresge Arts in Detroit Instagram Stats & Analytics Dashboard

Kresge Arts in Detroit Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-19 16:11:19Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.32N
Chú ý3.19N
Bài viết561
Xếp hạng toàn cầu
4,967,651st (Top 52.3%)
Sao điểm Nox
0.83
Nên suy nghĩ thêm(Top 73.8%)
tỷ lệ tương tác
1.0%
51 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Kresge Arts in Detroit Daily Followers (1 năm gần đây)
Kresge Arts in Detroit Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Kresge Arts in Detroit Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Kresge Arts in Detroit @Kresge Arts in Detroit
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Provides significant financial support to metro Detroit artists through the Kresge Eminent Artist Award, Kresge Artist Fellowships, and Gilda Awards.