Kevin Paredes Instagram Stats & Analytics Dashboard

Kevin Paredes Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-21 19:36:30Đang tính toán
Tổng số đăng ký30.05N
Chú ý603
Bài viết18
Xếp hạng toàn cầu
911,332nd (Top 19.7%)
Sao điểm Nox
3.29
Có tiềm năng(Top 6.6%)
tỷ lệ tương tác
32.5%
9.56N 187
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Kevin Paredes Daily Followers (1 năm gần đây)
Kevin Paredes Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Kevin Paredes Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Kevin Paredes @Kevin Paredes
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
@vfl.wolfsburg @nikefootball athlete 🇺🇸🇩🇴