Kossi Instagram Stats & Analytics Dashboard

Kossi Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 17:55:32Đang tính toán
Tổng số đăng ký17.95N
Chú ý260
Bài viết145
Xếp hạng toàn cầu
1,617,434th (Top 28.2%)
Sao điểm Nox
3.01
Có tiềm năng(Top 10.3%)
tỷ lệ tương tác
4.3%
736 37
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Kossi Daily Followers (1 năm gần đây)
Kossi Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Kossi Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Kossi @Kossi
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Thẻ kênh
Giới thiệu
World of Trouble, the album, out now ⬇️