Konbi®️ Instagram Stats & Analytics Dashboard

Konbi®️ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 00:23:25Đang tính toán
Tổng số đăng ký60.9N
Chú ý201
Bài viết260
Xếp hạng toàn cầu
666,176th (Top 12.3%)
Sao điểm Nox
1.85
Nên suy nghĩ thêm(Top 48.1%)
tỷ lệ tương tác
1.6%
968 28
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Konbi®️ Daily Followers (1 năm gần đây)
Konbi®️ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Konbi®️ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Konbi®️ @Konbi®️
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
We are a Japanese sandwich/coffee/tea shop that makes Vegetable dishes and French pastries. Open Thurs to Tues 9AM-4PM Closed Wed Order 👇