KOMPAKT RECORDS Instagram Stats & Analytics Dashboard

KOMPAKT RECORDS Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 18:36:36Đang tính toán
Tổng số đăng ký70.57N
Chú ý303
Bài viết1.87N
Xếp hạng toàn cầu
586,272nd (Top 11.1%)
Sao điểm Nox
1.99
Nên suy nghĩ thêm(Top 46.3%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
232 7
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
KOMPAKT RECORDS Daily Followers (1 năm gần đây)
KOMPAKT RECORDS Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
KOMPAKT RECORDS Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
KOMPAKT RECORDS @KOMPAKT RECORDS
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Independent Record Label, Artist Agency and Music Store for Vinyl, CDs and Downloads (@kompaktrecordstore)