KOBY BREA Instagram Stats & Analytics Dashboard

KOBY BREA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-16 09:46:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký19.99N
Chú ý871
Bài viết54
Xếp hạng toàn cầu
2,277,848th (Top 24.6%)
Sao điểm Nox
3.18
Có tiềm năng(Top 7.6%)
tỷ lệ tương tác
9.6%
1.87N 49
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
KOBY BREA Daily Followers (1 năm gần đây)
KOBY BREA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
KOBY BREA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
KOBY BREA @KOBY BREA
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
@daytonmbb 🔴4️⃣⚪️ 6’6 NYC SG 🇩🇴 🇺🇸 #FuegoKoby 🔥