Cedevita Olimpija Instagram Stats & Analytics Dashboard

Cedevita Olimpija Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 16:06:06Đang tính toán
Tổng số đăng ký16.1N
Chú ý429
Bài viết9.56N
Xếp hạng toàn cầu
1,984,577th (Top 30.3%)
Sao điểm Nox
1.17
Nên suy nghĩ thêm(Top 63.9%)
tỷ lệ tương tác
2.3%
370 3
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Cedevita Olimpija Daily Followers (1 năm gần đây)
Cedevita Olimpija Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Cedevita Olimpija Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Cedevita Olimpija @Cedevita Olimpija
Quốc gia Slovenia
Ngôn ngữ Tiếng Slovenia
Giới thiệu
Uradni Instagram KK Cedevita Olimpija Ljubljana // Off. BC Cedevita Olimpija Ljubljana Instagram 🏆 19x 🇸🇮 prvaki • 5x 🇭🇷 prvaki • 6x YU prvaki