KK Cibona Instagram Stats & Analytics Dashboard

KK Cibona Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-06-21 08:40:37Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.63N
Chú ý216
Bài viết2.67N
Xếp hạng toàn cầu
209,278th (Top 26.1%)
Sao điểm Nox
1.3
Nên suy nghĩ thêm(Top 35.4%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
KK Cibona Daily Followers (1 năm gần đây)
KK Cibona Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
KK Cibona Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
KK Cibona @KK Cibona
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ
Thẻ kênh
Giới thiệu
Official Instagram account of BC Cibona \nwww.facebook.com/cibona.zagreb\nTwitter: @kk_cibona\n#HejaHejaCibosi