Kiwi Lee 李函 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Kiwi Lee 李函 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-16 15:12:42Đang tính toán
Tổng số đăng ký395.54N
Chú ý3.16N
Bài viết4.56N
Xếp hạng toàn cầu
107,777th (Top 1.5%)
Sao điểm Nox
2.19
Nên suy nghĩ thêm(Top 36.9%)
tỷ lệ tương tác
1.0%
4.11N 16
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Kiwi Lee 李函 Daily Followers (1 năm gần đây)
Kiwi Lee 李函 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Kiwi Lee 李函 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Kiwi Lee 李函 @Kiwi Lee 李函
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu