Kinshuk Vaidya Instagram Stats & Analytics Dashboard

Kinshuk Vaidya Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 21:21:02Đang tính toán
Tổng số đăng ký200.88N
Chú ý106
Bài viết725
Xếp hạng toàn cầu
229,237th (Top 3.3%)
Sao điểm Nox
3.79
Có tiềm năng(Top 1.7%)
tỷ lệ tương tác
4.0%
7.86N 109
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Kinshuk Vaidya Daily Followers (1 năm gần đây)
Kinshuk Vaidya Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Kinshuk Vaidya Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Kinshuk Vaidya @Kinshuk Vaidya
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Born to do this...!!! https://www.facebook.com/Kinshukvaidya54 http://kinshukvaidya.com