Kings Highway Fine Cider Instagram Stats & Analytics Dashboard

Kings Highway Fine Cider Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-09-19 02:12:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.16N
Chú ý336
Bài viết341
Xếp hạng toàn cầu
430,937th (Top 53.7%)
Sao điểm Nox
2.75
Nên suy nghĩ thêm(Top 7.8%)
tỷ lệ tương tác
4.0%
433
Thu nhập dự tính
68.25N (Mỗi bài viết)
CPM 227.5N-409.5N
Kings Highway Fine Cider Daily Followers (1 năm gần đây)
Kings Highway Fine Cider Engagement Post
Bài đăngIGTV
Kings Highway Fine Cider @Kings Highway Fine Cider
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Award-winning craft cidery based in Millerton, NY via the great borough of Brooklyn. We specialize in dry, natural, fortifying ciders of all stripes.👇
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)