Kinefinity Inc. Instagram Stats & Analytics Dashboard

Kinefinity Inc. Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 17:43:24Đang tính toán
Tổng số đăng ký20.29N
Chú ý78
Bài viết695
Xếp hạng toàn cầu
1,627,035th (Top 26.3%)
Sao điểm Nox
1.41
Nên suy nghĩ thêm(Top 59.4%)
tỷ lệ tương tác
1.3%
264 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Kinefinity Inc. Daily Followers (1 năm gần đây)
Kinefinity Inc. Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Kinefinity Inc. Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Kinefinity Inc. @Kinefinity Inc.
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
A Digital Cinema Camera Manufacturer. New MAVO Edge 6K Large-Format Camera, built-in variable e-ND and tons of new features!