K I M C A R V A L H O Instagram Stats & Analytics Dashboard

K I M C A R V A L H O Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-12 21:55:13Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.44TR
Chú ý1.1N
Bài viết2.6N
Xếp hạng toàn cầu
6,895th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.7%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
11.42N 49
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
K I M C A R V A L H O Daily Followers (1 năm gần đây)
K I M C A R V A L H O Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
K I M C A R V A L H O Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
K I M  C A R V A L H O @K I M C A R V A L H O
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
🏳️‍🌈 @not.ritter 🛍 @juki.brecho ✨ @kimcarvalho.tattoo 📍Curitiba - PR YouTube.com/kimrosacuca Ciências Sociais | PUCPR