Kim Desnoyers Instagram Stats & Analytics Dashboard

Kim Desnoyers Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-17 16:38:26Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.62N
Chú ý500
Bài viết1.06N
Xếp hạng toàn cầu
4,885,682nd (Top 63.3%)
Sao điểm Nox
2.29
Nên suy nghĩ thêm(Top 28.8%)
tỷ lệ tương tác
3.6%
91 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Kim Desnoyers Daily Followers (1 năm gần đây)
Kim Desnoyers Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Kim Desnoyers Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Kim Desnoyers @Kim Desnoyers
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Thẻ kênh
Giới thiệu
Kim, Kiki ok, pas Kimberley. MUAH