Justin Figueroa Instagram Stats & Analytics Dashboard

Justin Figueroa Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-24 00:19:40Đang tính toán
Tổng số đăng ký200.47N
Chú ý621
Bài viết1.37N
Xếp hạng toàn cầu
252,278th (Top 2.6%)
Sao điểm Nox
3.83
Có tiềm năng(Top 1.1%)
tỷ lệ tương tác
4.3%
8.45N 136
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Justin Figueroa Daily Followers (1 năm gần đây)
Justin Figueroa Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Justin Figueroa Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Justin Figueroa @Justin Figueroa
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
@bakerskateboards @emerica @independenttrucks @psockadelic @ojwheels @shakejunt @happyhourshades