Ken Jeong Instagram Stats & Analytics Dashboard

Ken Jeong Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-30 12:02:00Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.29TR
Chú ý1.44N
Bài viết4.75N
Xếp hạng toàn cầu
24,665th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.35
Nên suy nghĩ thêm(Top 25.3%)
tỷ lệ tương tác
0.7%
8.8N 92
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Ken Jeong Daily Followers (1 năm gần đây)
Ken Jeong Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Ken Jeong Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Ken Jeong @Ken Jeong
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
We all get one shot. Twice.