Kelsey Morin Instagram Stats & Analytics Dashboard

Kelsey Morin Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-01 22:15:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.33N
Chú ý1.94N
Bài viết620
Xếp hạng toàn cầu
1,303,362nd (Top 41.4%)
Sao điểm Nox
0.68
Nên suy nghĩ thêm(Top 69.4%)
tỷ lệ tương tác
2.9%
114 13
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Kelsey Morin Daily Followers (1 năm gần đây)
Kelsey Morin Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Kelsey Morin Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Kelsey Morin @Kelsey Morin
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Wife l fur mom Local goods & adventure seeker, wine drinker, wannabe chef and content creator. Founder of @designingpolly 📍Barrie, Ontario 🇨🇦