Kdramagazin Instagram Stats & Analytics Dashboard

Kdramagazin Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 03:31:09Đang tính toán
Tổng số đăng ký41.68N
Chú ý89
Bài viết6.24N
Xếp hạng toàn cầu
891,369th (Top 16.3%)
Sao điểm Nox
1.83
Nên suy nghĩ thêm(Top 48.3%)
tỷ lệ tương tác
1.7%
706 10
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Kdramagazin Daily Followers (1 năm gần đây)
Kdramagazin Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Kdramagazin Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Kdramagazin @Kdramagazin
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Ücretli Reklam İçin Dm 💌 Başka Sosyal medya hesabımız yoktur. Wooki ❤️Seo Jun ❤Exo'L Yayınlanan Güncel Diziler ve Haberler Dizi Film Önerileri.