Kaizer Chiefs Football Club Instagram Stats & Analytics Dashboard

Kaizer Chiefs Football Club Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-29 03:05:59Đang tính toán
Tổng số đăng ký803.42N
Chú ý84
Bài viết5.31N
Xếp hạng toàn cầu
49,275th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.9
Nên suy nghĩ thêm(Top 10.3%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
6.63N 86
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Kaizer Chiefs Football Club Daily Followers (1 năm gần đây)
Kaizer Chiefs Football Club Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Kaizer Chiefs Football Club Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Kaizer Chiefs Football Club @Kaizer Chiefs Football Club
Quốc gia Nam Phi
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Please share and talk to us ❤️✌🏾 Kaizer Chiefs is South Africa's leading football team. Founded in 1970. #Amakhosi4Life ❤️✌🏾