Kathleen Newman-Bremang Instagram Stats & Analytics Dashboard

Kathleen Newman-Bremang Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 16:20:10Đang tính toán
Tổng số đăng ký18.41N
Chú ý998
Bài viết1.03N
Xếp hạng toàn cầu
1,586,682nd (Top 27.8%)
Sao điểm Nox
1.28
Nên suy nghĩ thêm(Top 62.1%)
tỷ lệ tương tác
2.5%
428 38
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Kathleen Newman-Bremang Daily Followers (1 năm gần đây)
Kathleen Newman-Bremang Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Kathleen Newman-Bremang Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Kathleen Newman-Bremang @Kathleen Newman-Bremang
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
deputy director, global | @r29unbothered👩🏾‍💻 freelance tv producer | 📺 culture writer & commentator ✍🏾 Toronto