Kasiuss Instagram Stats & Analytics Dashboard

Kasiuss Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-04-17 07:49:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký506
Chú ý246
Bài viết28
Xếp hạng toàn cầu
556,466th (Top 69.4%)
Sao điểm Nox
0.48
Nên suy nghĩ thêm(Top 73.9%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Kasiuss Daily Followers (1 năm gần đây)
Kasiuss Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Kasiuss Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Kasiuss @Kasiuss
Ngôn ngữ
Thẻ kênh
Giới thiệu
Official KASIUSS Instagram. Take Aim available now ➡️ http://blog.ticketmaster.co.uk/music/first-play-kasiuss-new-wave-british-rock-bands-28452/