Kasia Szklarczyk Instagram Stats & Analytics Dashboard

Kasia Szklarczyk Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-28 04:57:20Đang tính toán
Tổng số đăng ký359.31N
Chú ý1.74N
Bài viết657
Xếp hạng toàn cầu
119,101st (Top 1.7%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.8%)
tỷ lệ tương tác
1.4%
5.1N 32
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Kasia Szklarczyk Daily Followers (1 năm gần đây)
Kasia Szklarczyk Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Kasia Szklarczyk Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Kasia Szklarczyk @Kasia Szklarczyk
Quốc gia Ba Lan
Ngôn ngữ Ba Lan
Giới thiệu
Impossible is nothing ✨ ✧ Poland’s Next Top Model winner ✧ collab: [email protected] Najnowszy film 👇🏼