karol rodriguez Instagram Stats & Analytics Dashboard

karol rodriguez Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-11-04 02:36:02Đang tính toán
Tổng số đăng ký19.43N
Chú ý1.88N
Bài viết787
Xếp hạng toàn cầu
129,535th (Top 15.9%)
Sao điểm Nox
3.62
Có tiềm năng(Top 4.7%)
tỷ lệ tương tác
3.6%
66825
Thu nhập dự tính
2.11TR (Mỗi bài viết)
CPM 568.75N-659.75N
karol rodriguez Daily Followers (1 năm gần đây)
karol rodriguez Engagement Post
Bài đăngIGTV
karol rodriguez @karol rodriguez
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
nyc makeup artist • 💌 [email protected]