Karla Martinez de Salas Instagram Stats & Analytics Dashboard

Karla Martinez de Salas Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-02 13:04:04Đang tính toán
Tổng số đăng ký116.48N
Chú ý3.88N
Bài viết9.73N
Xếp hạng toàn cầu
451,126th (Top 5.4%)
Sao điểm Nox
2.16
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.5%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
514 15
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Karla Martinez de Salas Daily Followers (1 năm gần đây)
Karla Martinez de Salas Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Karla Martinez de Salas Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Karla Martinez de Salas @Karla Martinez de Salas
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu
Head of Editorial Content | Directora Editorial - Vogue Mexico and Latin America www.projectpaz.org www.vogue.mx