kaotiko_bcn Instagram Stats & Analytics Dashboard

kaotiko_bcn Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-23 09:50:47Đang tính toán
Tổng số đăng ký161.1N
Chú ý1.09N
Bài viết7.23N
Xếp hạng toàn cầu
321,412th (Top 3.3%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.8%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
318 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
kaotiko_bcn Daily Followers (1 năm gần đây)
kaotiko_bcn Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
kaotiko_bcn Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
kaotiko_bcn @kaotiko_bcn
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu
Made & Designed in BCN. Stores in Madrid, Barcelona, Mallorca, Valencia, Donosti, Platja d'Aro & A Coruña.