Jessie🧸 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jessie🧸 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-23 15:01:02Đang tính toán
Tổng số đăng ký189.24N
Chú ý967
Bài viết1.17N
Xếp hạng toàn cầu
149,483rd (Top 5.2%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.7%)
tỷ lệ tương tác
3.2%
5.92N 54
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jessie🧸 Daily Followers (1 năm gần đây)
Jessie🧸 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jessie🧸 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jessie🧸 @Jessie🧸
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Trung (Truyền thống)
Thẻ kênh
Giới thiệu
🤍工作邀約請mail✉️[email protected]