Ye Instagram Stats & Analytics Dashboard

Ye Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-22 22:17:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký17.27TR
Chú ý7.48N
Bài viết0
Xếp hạng toàn cầu
644th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.86
Có tiềm năng(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
5.4%
919.89N 10.95N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Ye Daily Followers (1 năm gần đây)
Ye Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Ye Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Ye @Ye
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu