Charlotte Eriksson Instagram Stats & Analytics Dashboard

Charlotte Eriksson Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-25 13:23:08Đang tính toán
Tổng số đăng ký27.04N
Chú ý2.71N
Bài viết2.29N
Xếp hạng toàn cầu
556,759th (Top 19.0%)
Sao điểm Nox
1.62
Nên suy nghĩ thêm(Top 48.6%)
tỷ lệ tương tác
1.3%
344 10
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Charlotte Eriksson Daily Followers (1 năm gần đây)
Charlotte Eriksson Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Charlotte Eriksson Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Charlotte Eriksson @Charlotte Eriksson
Quốc gia Thuỵ Điển
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Author • Songwriter • Vagabond The Glass Child ✦ new book + album out now 💭 links to listen/read 👇 || from Sweden, now Portugal/Berlin