Jurassic World Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jurassic World Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-25 03:13:56Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.19TR
Chú ý34
Bài viết1.11N
Xếp hạng toàn cầu
28,214th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.42
Nên suy nghĩ thêm(Top 22.1%)
tỷ lệ tương tác
2.3%
27.05N 145
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jurassic World Daily Followers (1 năm gần đây)
Jurassic World Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jurassic World Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jurassic World @Jurassic World
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Jurassic World Dominion Extended Version with never-before-seen bonus content is yours to own on Digital, 4K UHD & Blu-ray now