Já contei? por Ju Nogueira Instagram Stats & Analytics Dashboard

Já contei? por Ju Nogueira Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-14 05:32:30Đang tính toán
Tổng số đăng ký227.7N
Chú ý632
Bài viết2.7N
Xếp hạng toàn cầu
105,538th (Top 5.2%)
Sao điểm Nox
2.49
Nên suy nghĩ thêm(Top 17.9%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
1.31N 90
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Já contei? por Ju Nogueira Daily Followers (1 năm gần đây)
Já contei? por Ju Nogueira Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Já contei? por Ju Nogueira Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Já contei? por Ju Nogueira @Já contei? por Ju Nogueira
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
gui
Giới thiệu
🔥Apresentadora UOL @splash_uol 🔥COBERTURA DO BBB22 🍿Pega a pipoca porque TÁ BABADO! 🙋🏻‍♀️Dona @junogueirastore 📩Comercial: [email protected]