Júnior Lima Instagram Stats & Analytics Dashboard

Júnior Lima Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2019-06-21 08:39:12Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.11N
Chú ý7.45N
Bài viết216
Xếp hạng toàn cầu
218,020th (Top 27.2%)
Sao điểm Nox
1.22
Nên suy nghĩ thêm(Top 36.4%)
tỷ lệ tương tác
0%
0 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Júnior Lima Daily Followers (1 năm gần đây)
Júnior Lima Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV

Không có dữ liệu

Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Júnior Lima Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Júnior Lima @Júnior Lima
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Figura Pública Personal Hair e Maquiador profissional💄💇🏼‍♀️💆🏼‍♀️ 29 Anos Filho do Rei Canceriano SP Agenda e Info (19)99347-8358 📲 📆