Jum Vachira ✨✨✨ Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jum Vachira ✨✨✨ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 03:30:51Đang tính toán
Tổng số đăng ký17.52N
Chú ý963
Bài viết7.12N
Xếp hạng toàn cầu
1,686,989th (Top 28.6%)
Sao điểm Nox
1.28
Nên suy nghĩ thêm(Top 61.9%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
69 3
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jum Vachira ✨✨✨ Daily Followers (1 năm gần đây)
Jum Vachira ✨✨✨ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jum Vachira ✨✨✨ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jum Vachira ✨✨✨ @Jum Vachira ✨✨✨
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
@unionpan @kisetsuomakase @silamanee1999bkk @joinboat_official @bangkokcruises @mamajumhomecook