juliuslks Instagram Stats & Analytics Dashboard

juliuslks Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-12-15 20:51:31Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.23N
Chú ý241
Bài viết29
Xếp hạng toàn cầu
394,491st (Top 41.3%)
Sao điểm Nox
2.47
Nên suy nghĩ thêm(Top 16.8%)
tỷ lệ tương tác
22.8%
491 17
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
juliuslks Daily Followers (1 năm gần đây)
juliuslks Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
juliuslks Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
juliuslks @juliuslks
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
𝕊𝕔: 𝕁𝕦𝕝𝕚𝕦𝕤.𝕜𝕝𝕦𝕖𝕟𝕖𝕣𝕤 𝕋𝕚𝕜𝕋𝕠𝕜: 𝕁𝕦𝕝𝕚𝕦𝕤𝕝𝕜𝕤 〰️ ℂ𝕠𝕝𝕠𝕘𝕟𝕖