Julie Ertz Instagram Stats & Analytics Dashboard

Julie Ertz Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 13:35:08Đang tính toán
Tổng số đăng ký975.13N
Chú ý324
Bài viết980
Xếp hạng toàn cầu
37,448th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.78
Có tiềm năng(Top 1.9%)
tỷ lệ tương tác
7.5%
73.25N 377
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Julie Ertz Daily Followers (1 năm gần đây)
Julie Ertz Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Julie Ertz Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Julie Ertz @Julie Ertz
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Believer. Wife to @zachertz. U.S. Women's National Soccer Team. @ertzfamilyfoundation For business inquiries [email protected]