Julia Instagram Stats & Analytics Dashboard

Julia Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 21:24:39Đang tính toán
Tổng số đăng ký48.18N
Chú ý828
Bài viết1.52N
Xếp hạng toàn cầu
930,356th (Top 14.1%)
Sao điểm Nox
1.7
Nên suy nghĩ thêm(Top 50.1%)
tỷ lệ tương tác
2.1%
991 20
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Julia Daily Followers (1 năm gần đây)
Julia Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Julia Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Julia @Julia
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
MA @modelpluswarsaw @silent_paris @fabbrica.milano @parsmanagement booking enquirers : *** 23 / IBM graduate / Warsaw based