Juliana Luziê Instagram Stats & Analytics Dashboard

Juliana Luziê Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-25 04:39:47Đang tính toán
Tổng số đăng ký979.99N
Chú ý990
Bài viết2.99N
Xếp hạng toàn cầu
39,922nd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.1
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.5%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
4.34N 151
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Juliana Luziê Daily Followers (1 năm gần đây)
Juliana Luziê Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Juliana Luziê Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác