Julbo Instagram Stats & Analytics Dashboard

Julbo Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-17 12:41:14Đang tính toán
Tổng số đăng ký73.55N
Chú ý775
Bài viết1.35N
Xếp hạng toàn cầu
772,949th (Top 8.3%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.1%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
610 9
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Julbo Daily Followers (1 năm gần đây)
Julbo Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Julbo Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Julbo @Julbo
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
French expert in outdoor sports eyewear since 1888 😎 Share your best emotions with us tag @julbo_eyewear and use #Julbo