judahh._ Instagram Stats & Analytics Dashboard

judahh._ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-27 08:16:32Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.44N
Chú ý462
Bài viết11
Xếp hạng toàn cầu
709,291st (Top 39.3%)
Sao điểm Nox
2.45
Nên suy nghĩ thêm(Top 19.8%)
tỷ lệ tương tác
13.1%
520 64
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
judahh._ Daily Followers (1 năm gần đây)
judahh._ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
judahh._ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
judahh._ @judahh._
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Proverbs 3:5/6 progress not perfection ucf