Juanito Say | Delcarajo TV Instagram Stats & Analytics Dashboard

Juanito Say | Delcarajo TV Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-17 18:19:11Đang tính toán
Tổng số đăng ký194.9N
Chú ý1.74N
Bài viết9.58N
Xếp hạng toàn cầu
144,980th (Top 5.1%)
Sao điểm Nox
2.17
Nên suy nghĩ thêm(Top 35.3%)
tỷ lệ tương tác
3.2%
5.93N 260
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Juanito Say | Delcarajo TV Daily Followers (1 năm gần đây)
Juanito Say | Delcarajo TV Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Juanito Say | Delcarajo TV Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Juanito Say | Delcarajo TV @Juanito Say | Delcarajo TV
Quốc gia Argentina
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
🤖 DATA SUCULENTA 🤖 Aló, ¿qué pasó? Soy Juanito Say, hago videitos, tv, saque discos, un libro,... 🏀 #DataNBA en @NBALatam 👉 [email protected]