Juan Camilo Trujillo Instagram Stats & Analytics Dashboard

Juan Camilo Trujillo Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 10:29:47Đang tính toán
Tổng số đăng ký18.19N
Chú ý1.03N
Bài viết92
Xếp hạng toàn cầu
1,246,660th (Top 26.5%)
Sao điểm Nox
3.07
Có tiềm năng(Top 9.7%)
tỷ lệ tương tác
5.2%
922 31
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Juan Camilo Trujillo Daily Followers (1 năm gần đây)
Juan Camilo Trujillo Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Juan Camilo Trujillo Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Juan Camilo Trujillo @Juan Camilo Trujillo
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Giới thiệu
*** ↗️↙️