Josh Turner Instagram Stats & Analytics Dashboard

Josh Turner Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-24 10:16:02Đang tính toán
Tổng số đăng ký42.43N
Chú ý321
Bài viết614
Xếp hạng toàn cầu
1,146,851st (Top 14.4%)
Sao điểm Nox
1.89
Nên suy nghĩ thêm(Top 45.7%)
tỷ lệ tương tác
2.7%
1.1N 27
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Josh Turner Daily Followers (1 năm gần đây)
Josh Turner Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Josh Turner Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Josh Turner @Josh Turner
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
On tour all year. Tickets👇