💈JOSEPH GENTS💈 Instagram Stats & Analytics Dashboard

💈JOSEPH GENTS💈 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 08:20:07Đang tính toán
Tổng số đăng ký6.89N
Chú ý4.43N
Bài viết115
Xếp hạng toàn cầu
2,467,272nd (Top 44.3%)
Sao điểm Nox
0.73
Nên suy nghĩ thêm(Top 75.3%)
tỷ lệ tương tác
1.9%
126 3
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
💈JOSEPH GENTS💈 Daily Followers (1 năm gần đây)
💈JOSEPH GENTS💈 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
💈JOSEPH GENTS💈 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
💈JOSEPH GENTS💈 @💈JOSEPH GENTS💈
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🌴 BARBERO | TV HOST 🌴 ↘️ CEO ↙️ @gentsbarbershopcr 📺 🎬 @jangueocr 🎤 @vox1055 📻 •APPOINTMENTS | CONTACT ME• 👇🏼