JOSEPH Instagram Stats & Analytics Dashboard

JOSEPH Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-26 09:05:50Đang tính toán
Tổng số đăng ký337.92N
Chú ý871
Bài viết1.06N
Xếp hạng toàn cầu
136,962nd (Top 1.4%)
Sao điểm Nox
2.12
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.6%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
340 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
JOSEPH Daily Followers (1 năm gần đây)
JOSEPH Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
JOSEPH Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
JOSEPH @JOSEPH
Quốc gia Nga
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
JOSEPH is a British contemporary designer brand with a strong core of women's and men's luxury essentials. #JOSEPHfashion