José González Instagram Stats & Analytics Dashboard

José González Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-17 00:48:04Đang tính toán
Tổng số đăng ký110.98N
Chú ý95
Bài viết791
Xếp hạng toàn cầu
494,386th (Top 5.3%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.1%)
tỷ lệ tương tác
2.9%
3.17N 65
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
José González Daily Followers (1 năm gần đây)
José González Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
José González Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
José González @José González
Quốc gia Thuỵ Điển
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
I play guitar and sing 🎶 New album “Local Valley” out now. Listen / Order now.