JORDAN RZEPKA Instagram Stats & Analytics Dashboard

JORDAN RZEPKA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-28 03:01:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký19.61N
Chú ý1.46N
Bài viết67
Xếp hạng toàn cầu
1,855,672nd (Top 26.5%)
Sao điểm Nox
3.13
Có tiềm năng(Top 8.6%)
tỷ lệ tương tác
22.2%
4.29N 49
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
JORDAN RZEPKA Daily Followers (1 năm gần đây)
JORDAN RZEPKA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
JORDAN RZEPKA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
JORDAN RZEPKA @JORDAN RZEPKA
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Purdue diving •@swimoutlet Ambassador •Team USA 🇺🇸