Jordan Grace Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jordan Grace Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-05 14:54:53Đang tính toán
Tổng số đăng ký6.08N
Chú ý2.03N
Bài viết566
Xếp hạng toàn cầu
870,455th (Top 36.4%)
Sao điểm Nox
2.61
Nên suy nghĩ thêm(Top 14.6%)
tỷ lệ tương tác
5.6%
314 28
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jordan Grace Daily Followers (1 năm gần đây)
Jordan Grace Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jordan Grace Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jordan Grace @Jordan Grace
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Singer + Songwriter + Topliner 🎤 Feat. @martingarrix @arminvanbuuren ✍️ Email/DM for enquiries. 🎧 “Demons in My Head” OUT NOW👇