Jordana Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jordana Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-22 01:14:06Đang tính toán
Tổng số đăng ký25.02N
Chú ý1.12N
Bài viết36
Xếp hạng toàn cầu
1,694,157th (Top 21.6%)
Sao điểm Nox
3.24
Có tiềm năng(Top 7.1%)
tỷ lệ tương tác
14.8%
3.61N 90
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jordana Daily Followers (1 năm gần đây)
Jordana Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jordana Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jordana @Jordana
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
jor-DAN-uh heartbreak indie rock pop sweet hawt Currently on tour with @localnatives !!!